Textos a l’aula de ciències: un recurs per a l’aprenentatge competencial

L’ensenyament de les ciències s’ha realitzat tradicionalment a través de classes magistrals i de la posterior pràctica d’exercicis i problemes per part dels alumnes. Aquesta metodologia fa èmfasi en l’aprenentatge del model científic que permet descriure els fenòmens naturals, però sobretot desenvolupa la capacitat de l’alumnat d’utilitzar el model per a fer càlculs que permetin resoldre problemes i fer prediccions. Alguns dels inconvenients que presenta aquesta metodologia és el fet que els alumnes poden memoritzar la manera de resoldre els problemes com si es tractés d’una recepta, aplicant les fórmules corresponents, però sense adquirir els principals conceptes relacionats amb el model.

En el marc de l’aprenentatge competencial promogut pel Departament d’Ensenyament, es planteja la necessitat d’incorporar altres metodologies a l’aula de ciències, per tal de millorar les competències científiques dels alumnes. Un dels recursos més interessant en aquest sentit és el treball de textos a l’aula.  Els textos permeten contextualitzar alguns dels descobriments científics clau i permeten plantejar qüestions entorn dels continguts propis de la matèria, però amb un enfocament eminentment competencial que permet valorar si l’alumne és capaç d’aplicar els seus coneixements per a comprendre una informació nova. A més de les competències pròpiament científiques, la lectura i comprensió de textos en totes les matèries és fonamental per tal que els alumnes millorin el seu domini de les competències lingüístiques.

Més enllà de l’aportació a l’adquisició de continguts científics d’una manera més contextualitzada, incloure textos en les activitats de ciències permet fer una aproximació humanística a la importància de les ciències en el desenvolupament del pensament de la humanitat i en l’evolució de la comprensió del món que ens envolta.

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s